Wniosek na preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy w Kijach

informuje o możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, nie większej niż  2 000,00 zł za tonę.

Wniosek złożyć może osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, której:

  • pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy,
    lub
  • dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski w wersji papierowej można składać w Urzędzie Gminy w Kijach – parter

(Punkt przyjęć wniosków) w terminie od 7 listopada 2022 roku (poniedziałek)

w godzinach od 10.00 do 18.00

oraz od wtorku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30

Wnioski w wersji elektronicznej na skrzynkę EPUAP (wniosek w wersji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) na adres:/KIJE/skrytka

W załączeniu:

Wniosek do pobrania:

Skip to content
Copy link