Zaproszenie na XLIX Nadzwyczajną Sesja Rady Gminy w Kijach- 22 maja 2023 r.

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) oraz § 19 ust.3 Statutu Gminy Kije (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019r. poz. 692) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 22 maja 2023 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kijach (II piętro).

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 15.30. (TUTAJ MOŻESZ OBEJRZEĆ JE NA ŻYWO)

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej

Skip to content
Copy link