Zaproszenie na XLIII Sesja Rady Gminy w Kijach- 28 listopada 2022 r.

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z póź.zm. ) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kijach (II piętro).

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 15.00. (TUTAJ MOŻESZ OBEJRZEĆ JE NA ŻYWO)

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej

Skip to content
Copy link