Dodaj pytanie

Regulamin

 1. Moduł “Pytanie do Wójta” powstał po to, aby ułatwić mieszkańcom zadawanie pytań Wójtowi gminy Kije, dotyczących funkcjonowania Gminy oraz zadań wykonywanych przez Urząd Gminy w Kijach.
 2. Dostęp do tego serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Aby zadać pytanie Wójtowi należy wypełnić formularz, który jest dostępny poniżej.
 4. Na zadane pytania Wójt stara się udzielać odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania:
  • obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  • naruszające dobra osobiste oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą,
  • nie dotyczące spraw służbowych.
  • ponaglające i takie, na które już wcześniej została udzielona odpowiedź.
 6. Wójt ocenia, czy dane pytanie spełnia warunki Regulaminu.
 7. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych pytań. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 8. Zastrzega się prawo do skracania pytań o bardzo rozbudowanej treści.
 9. Wójt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 10. Każdy korzystający z formularza wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych.

Zadaj pytanie

Skip to content
Copy link