Wsparcie biznesu dla młodych

35.000 zł – tyle wsparcia mogą otrzymać młodzi bezrobotni z województwa świętokrzyskiego, którzy zgłoszą się do projektu Akademia Biznesu dla Młodych realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym. Do tego przejdą szkolenia z prowadzenia biznesu. Rekrutacja stratuje już w lutym.

Wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dedykowane jest dla osób młodych (w wieku 18-29), które są bezrobotne i utraciły pracę po 1 marca 2020r.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie organizatora -> https://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/38,akademia_biznesu_dla_mlodych

Skip to content
Copy link