• Strona główna
  • Aktualności
  • Rolniku! Masz chwilę? Uzupełnij ankietę pod tytułem „Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”

Rolniku! Masz chwilę? Uzupełnij ankietę pod tytułem „Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

Jest ona dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,

b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,

c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Skip to content
Copy link