Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PIŃCZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną. 

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu – http://powiat.pinczow.pl/porady-prawne,10,51,51,p.html

Materiały w postaci e-informatora: “Podstawowe aspekty prawa własności”, są do pobrania na stronie:  https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna/powiat-pinczowski/

Skip to content
Copy link