Konsultacje dla ósmoklasistów

Ruszyły konsultacje dla ósmoklasistów, jako dodatkowa forma przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego.

Szkoła Podstawowa w Kijach prowadzi konsultacje z przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język angielski. Termin przeprowadzenia zajęć to poniedziałki i środy w godz. 8:30 – 13:20. Pierwsze zajęcia odbyły się 10.02.2021r., kolejne będą 15.02.2021r.,17.02.2021r. itd.

Dzieciom zapewniony zostanie dowóz i odwóz ze szkoły wraz z uczniami klas I-III, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Na każdej z wyznaczonych tras zapewniona zostanie opieka. Dzieci będą przebywać w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego

Skip to content
Copy link