Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Kije

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Skip to content
Copy link