Nazwa inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa żłobka gminnego w gminie Kije”

Wykonawca

Termin realizacji

do końca 2021 roku

Koszt

Opis inwestycji:

Opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie  żłobka gminnego na terenie Gminy Kije. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2022. Gmina Kije przygotowuje się do złożenie oferty w ramach Rządowego Programu Maluch+ 2022.

Powstająca dokumentacja dotyczy budowy obiektu żłobkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach gminnych w sąsiedztwie ośrodka zdrowia, urzędu gminy, szkoły i kompleksu sportowo-kulturalnego SIK Kasztelania. W efekcie powstać ma nowy budynek z przeznaczeniem na żłobek dla 20 dzieci w wieku do lat 3. Będą to pierwsze w gminie Kije i jedne z nielicznych miejsc opieki żłobkowej w powiecie pińczowskim.

Skip to content
Copy link