Nazwa inwestycji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach

Wykonawca

Generalny Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki,  Jawór 44A, 28-305 Sobków

Termin realizacji

14.01.2020r.

Koszt

2 147 580,00 zł

Etap/opis zadania :

Założeniem zadania była rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Umianowice do docelowej przepustowości średniej Qśr = 480 m3/d oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania.

Oczyszczalnia obsługuje skanalizowaną część gminy Kije obejmującą 2671 osób. Docelowo cała gmina będzie skanalizowana co zapewni dopływ ścieków w ilości Qd.śr.=480m3/d. Łączne obciążenie oczyszczalni wyniesie ok. 4000 RLM.

Została wybudowana pompownia pośrednia ścieków surowych, stacja zlewcza ścieków dowożonych,  budynek oczyszczania stopnia mechanicznego z kratopiaskownikiem z kratą taśmową wraz z piaskownikiem i  układ higienizacji skratek, zamontowano instalację napowietrzania (strumienice) w trzech stawach.

Skip to content
Copy link