Nazwa inwestycji

Renowacja starego cmentarza – Parku Pamięci

Wykonawca

zostanie wyłoniony na dalszym etapie realizacji zadania

Termin realizacji

2021-2022 (pod warunkiem przekazania środków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

Koszt

ok. 120 000 zł

Opis inwestycji:

Obecnie przygotowywany jest projekt oraz wycena przedsięwzięcia przez architekta krajobrazu. Zadanie zakłada szeroko pojęte poprawienie estetyki na starym cmentarzu. Wśród przewidzianych do realizacji zadań zaplanowano m.in. renowację zabytkowych nagrobków, wykonanie drogi krzyżowej wzdłuż alejek oraz poprawienie estetyki muru cmentarnego.

Oprócz tego, ingerencji wymaga cmentarna flora, toteż w planach jest usunięcie drzew oraz systemu korzeniowego pozostałego po poprzedniej wycince, niwelacja terenu przygotowująca grunt pod nową nawierzchnię trawiastą oraz krzewy ozdobne, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie automatycznego systemu nawadniania, wykonanie nowych alejek spacerowych wraz z zamontowaniem oświetlenia, przygotowanie terenu do bezobsługowej pielęgnacji trawnika, wykonanie rabat granitowych oddzielających trawnik od miejsc zagospodarowanych zielenią.

Skip to content
Copy link