Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej w Rębowie

Wykonawca

Firma DUKT Nowiny

Termin realizacji

zakończono w maju 2020

Koszt

450 tysięcy złotych (316 tys. zł – Fundusz Dróg Lokalnych, 67 tys. zł Gmina Kije, 67 tys. zł –Powiat Pińczowski)

Opis inwestycji:

Powiatowa trasa w Rębowie zyskała nową nawierzchnię na długości 1,7 km. Oprócz remontu nawierzchni jezdni, wykona została także modernizacja przepustów pod koroną drogi, z jednoczesnym montażem barier sprężystych. Zrealizowano także remont zjazdów na posesję i poddano modernizacji przylegające do drogi rowy.

Skip to content
Copy link