Nazwa inwestycji

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kije”.

Wykonawca

zostanie wyłoniony na podstawie postępowania przetargowego

Termin realizacji

2021-2022 (pod warunkiem uzyskania dotacji)

Koszt

szacunkowy koszt inwestycji  ok. 3 000 000,00  zł.

Gmina Kije złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa III „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Opis inwestycji:

Planuje się przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w 7 obiektach użyteczności publicznej tj:

 • Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijach ;
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kliszowie;
 • Budynek Świetlicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie;
 • Budynek Świetlicy w Gołuchowie;
 • Budynek Biblioteki w Stawianach
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gartatowicach;
 • Budynek Świetlicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Umianowicach.

Prace będą polegały na:

 • Dociepleniu ścian zewnętrznych nieocieplonych do wymaganego współczynnika przenikania ciepła U.
 • Ociepleniu stropu do wymaganego współczynnika przenikania ciepła U.
 • Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej  na nową zgodnie z wymaganiami współczynnika przenikania ciepła U.
 • Zasilenie z nowego źródła ciepła.
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
 • Montaż systemu zarządzania energią i oświetleniem (czujniki ruchu w WC lub czujki zmierzchowe w korytarzach i holach).
 • Montaż instalacji PV.
Skip to content
Copy link