Nazwa inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kije

Wykonawca

zostanie wyłoniony na podstawie postępowania przetargowego

Termin realizacji

II połowa 2021/2022

Koszt

Ze środków budżetu gminy. Trwa szacowanie zadania

Opis inwestycji:

Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego. Przewidziany jest montaż lamp hybrydowych w miejscach, w których budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego lub linii kablowego oświetlenia ulicznego byłaby bardzo kosztowna. Zakłada się montaż dodatkowych ok. 100 opraw typu LED na istniejących słupach oraz ok. 100 sztuk nowych lokalizacji lamp hybrydowych.

Skip to content
Copy link