Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowicach

Wykonawca

Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” ul. Jabłonowa 15, 28-100 Busko Zdrój
NIP 6551682292

Termin realizacji

10.11.2021 – 10.08.2022

Koszt

Wartość brutto: 330 000,00 zł
finansowanie realizacji ze środków własnych gminy

Opis inwestycji:

Nowy odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 766 – od działki o nr ewid. 113 (droga gminna), do działki o nr ewid. 185, w obrębie Włoszczowice (0017). 

Długość sieci wodociągowej ok. 1382mb, o średnicy Ø110mm, z rur tworzywowych z PE100 PN16 SDR 11, wraz z hydrantami przeciwpożarowymi DN80 i uzbrojeniem.

26.09.2022r. Gmina Kije uzyskała pozwolenie na użytkowanie rozbudowywanego odcinka sieci wodociągowej we Włoszczowicach.

Zobacz więcej:

Trwa budowa odcinka sieci wodociągowej we Włoszczowicach – Portal Informacyjny Gminy Kije

Skip to content
Copy link