Nazwa inwestycji

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca

Ekoenergia Polska sp. z o.o. , ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielc,
NIP: 9591953988

Termin realizacji

01 wrzesień 2023

Koszt

Wartość umowy: 3.972.531,00 zł brutto

Finansowanie z programu Polski Ład w wysokości 3.800.000,00 zł

Wstępna Promesa NR 01/2021/5557/PolskiLad

ZAKRES PRAC:

Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 277 kWp pojawią się na 25 budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, świetlice wiejskie, urząd gminy, strażnice OSP. Dodatkowo dla 11 obiektów zostały przewidziane zintegrowane inteligentne systemy zarządzania energią elektryczną.

Ponadto powstaną 2 magazyny energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Umianowicach oraz ujęcia wody w Gołuchowie. Powstanie także instalacja fotowoltaiczna w formie carportu o mocy ok 13kWp. W zakres umowy wchodzi również wymiana 6 pokryć dachowych z eternitu na blachę trapezową.

Skip to content
Copy link