Nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowicach

Wykonawca

Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” ul. Jabłonowa 15, 28-100 Busko Zdrój
NIP 6551682292

Termin realizacji

10.11.2021 – 10.08.2022

Koszt

Wartość brutto: 330 000,00 zł
finansowanie realizacji ze środków własnych gminy

Zakres/krótki opis projektu

Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije – miejscowości Kliszów i Wola Żydowska.

Skip to content
Copy link