Informacja w sprawie udostępnienia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1319 z późn. zm.), od 17 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Kije przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 6 lutego 2022 r.

Spis udostępniony jest w Urzędzie Gminy w Kijach – parter pokój 5 w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  • poniedziałek od godz. 10.00 – 18.00
  • wtorek-piątek od godz. 7.30 do 15.30
Skip to content
Copy link