Gmina Kije wspiera seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach kontynuuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” w 2021 roku.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 to kontynuacja Programu z poprzedniego roku tj. 2020, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Adresaci programu:

Program adresowany jest do:

  1. Seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
  2. Osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Główne złożenia programu – Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów (w szczególności spożywczych) do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Może być również realizowana inna pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Pomoc ta realizowana jest dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Kije

Za zakupy płaci Senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala GOPS.

Aby pozyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11

lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach – tel. 41 35 68 272, 500 185 933

( poniedziałek w godz.10.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30)

Usługa wsparcia realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach ustalana jest w zależności od potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być jednorazowa, świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez pracowników GOPS (pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pracowników administracyjnych i innych), jak również przez wolontariuszy, harcerzy, żołnierzy WOT, strażaków OSP z terenu tutejszej Gminy.

Program jest realizowany od stycznia 2021 roku

Schemat uzyskania pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora”:

  • Zadzwoń na
  • ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach Programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów-22 505 11 11

lub do

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach – tel. 41 35 68 272, 500 185 933 (poniedziałek w godz.10.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30)
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  • Pracownik GOPS Kije kontaktuje się telefonicznie z seniorem na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu, w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia usługi wsparcia, podaje dane osoby, która przyjedzie do seniora, wskazuje datę udzielenia tej pomocy.
  • Koszty zakupów pokrywa Senior.
Skip to content
Copy link