Bezpłatne szkolenie dla osób operujących funduszem sołeckim

Nauki nigdy za wiele dlatego….
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE !

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Nazwa formy edukacyjnej „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”

Termin realizacji 02.08 – 20.09.2021 r.

Miejsce realizacji Platforma e-learningowa CDR www.cdrkursy.pl

Terminarz

19.07.2021 r. Początek rekrutacji

06.09.2021 r. Zakończenie rekrutacji

02.08.2021 r. Udostępnienie modułu I na platformie e-learningowej

09.08.2021 r. Udostępnienie modułu II na platformie e-learningowej

16.08.2021 r. Udostępnienie modułu III na platformie e-learningowej

23.08.2021 r. Udostępnienie modułu IV na platformie e-learningowej

30.08.2021 r. Udostępnienie modułu V na platformie e-learningowej

02.08 – 20.09.2021 r. Udział w szkoleniu on-line, zapoznanie się z treścią modułów

30.08 – 20.09.2021 r. Możliwość przystępowania do testu zaliczeniowego

Lp.Moduły szkoleniaLiczba godzin
1.Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych3
2.Zarządzanie zasobami gminy2
3.Partycypacja społeczna w procesie zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich3
5.Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego3
6.Fundusz sołecki „Krok po kroku”2
7.Test zaliczeniowy1
Razem 14
Skip to content
Copy link