Już w październiku ruszą nowe świetlice środowiskowe

Trwają przygotowania do uruchomienia na terenie gminy Kije dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży. W październiku ruszą pełną parą. Wszystko z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy.
Świetlice będą funkcjonować w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie nadzorował ich pracę, ale docelowo utworzone zostaną przy dwóch szkołach podstawowych – w Kijach i Włoszczowicach. To właśnie tam dzieci i młodzież otrzyma wsparcie np. podczas odrabiania lekcji, w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji, ale też będą mogły wartościowo spędzić wolny czas.
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kije pozyskała dofinansowanie z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.” Wsparcie edukacyjno – opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije”. Środki unijne w kwocie ponad 1,8 mln złotych, które udało się pozyskać zostaną przeznaczone m.in. na prace adaptacyjne i doposażenie świetlic w tym zakup pomocy do zajęć, ale również na organizację zajęć z psychologiem i pedagogiem oraz różnego rodzaju zajęcia tematyczne.
Świetlice czynne będą przez 4 godziny dziennie. Popołudniami dzieci będą mogły tam nie tylko odrobić lekcje, czy nadrobić zaległości w nauce, ale także wziąć udział w zajęciach programowania, dodatkowych lekcjach języka angielskiego, czy rozwinąć swoje pasje np. kulinarne, czy teatralne.
Dzieci aktywnie i czynnie uczestniczące w zajęciach świetlicowych będą mogły liczyć m.in. na udział w corocznych koloniach letnich.
Realizacja projektu rozpoczyna się już od lipca tego roku, a potrwa do końca czerwca 2023 roku.

Skip to content
Copy link