Nazwa inwestycji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap

Wykonawca

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. J.; ul. Farna 6; 28-136 Nowy Korczyn

Termin realizacji

I etap (miejscowość Borczyn) do 31.12.2021

oraz II etap (miejscowość Rębów) do 31.10.2022

Koszt

3 396 599,00 zł; z czego 1 689 431,00 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pozostała kwota to środki własne gminy

Opis inwestycji:

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych w dwóch miejscowościach: Borczyn i Rębów na terenie Gminy Kije. Realizacja prac prowadzona jest w dwóch etapach z podziałem na poszczególne miejscowości. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej to 7,36 km plus długości poszczególnych przyłączy.

Harmonogram:

  • 7. kwietnia 2021 rozpoczęcie prac montażowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borczyn
  • Luty 2021 – uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Borczynie
  • Maj 2020 – luty 2021 – prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń przez wykonawcę
  • 07. maja 2020 – Podpisanie umowy z wykonawcą
  • 28. lipca 2022 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borczyn – ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU INWESTYCJI
Skip to content
Copy link