Nazwa inwestycji

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kije w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca

EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Termin realizacji

31.12.2020 roku

Koszt

213 528,00  zł; z czego 93 tysięcy złotych pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wpływ zaliczek od mieszkańców na kwotę 21 525,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy

Opis inwestycji:

Zadanie polega na zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu 14 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Kije. Realizacja w dwóch miejscowościach: Rębów i Samostrzałów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, kompaktowe urządzenia typu EKOBLOK SBR4 o przepustowości 0,6 [m³/dobę] oraz EKOBLOK SBR6 o przepustowości 0,9 [m³/dobę] wraz z drenażem rozsączającym bądź studniami chłonnymi, służące do biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

Harmonogram:

  • Grudzień 2020 – zakończenie robót w terenie
  • Październik 2020 – firma wykonawcza rozpoczęła roboty w terenie
  • Czerwiec 2020 – wrzesień 2020 – prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń przez wykonawcę
  • 18. czerwca 2020 – Podpisanie umowy z wykonawcą
Skip to content
Copy link