Dzieci wracają do nauki stacjonarnej. RODZICU! Sprawdź harmonogram nauki w maju i dowozy uczniów

Od 17 maja (poniedziałek) do nauki stacjonarnej w trybie hybrydowym wracają uczniowie klas IV-VI. Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie kl. I-III oraz przedszkola. W związku z powyższym Gmina na nowo organizuje przywozy i odwozy uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach, Szkoły Filialnej w Gartatowicach, Przedszkola w Kijach, a Zespół Placówek Oświatowych przedstawia harmonogram nauki stacjonarnej.

HARMONOGRAM NAUKI STACJONARNEJ W MAJU:

17.05.-21.05.2021

kl. I- III SP Kije,

kl. I-V SF we Włoszczowicach, SF w Gartatowicach

Przedszkole w Kijach,

Przedszkole we Włoszczowicach,

Odział Przedszkolny w Gartatowicach;

17.05.2021 (poniedziałek); 19.05.2021 (środa); 21.05.2021 (piątek)

kl. VII-VIII SP Kije (godz. 7:45 – 14:20);

18.05.2021(wtorek) 20.05.2021 (czwartek)

kl. IV-VI SP Kije;

24.05.2021 (poniedziałek)

kl. I-III, VII-VIII SP Kije;

25.05.2021 (wtorek), 26.05.2021 (środa), 27.05. 2021 (czwartek)SPRAWDZIAN KLAS VIII

kl. I-VII SP Kije wolne od zajęć dydaktycznych;

28.05.2021(piątek)

kl. I-III, IV- VI SP Kije;

24.05.– 28.05.2021 (od poniedziałku do piątku)

Kl. I-V SF we Włoszczowicach, SF w Gartatowicach,

Przedszkole w Kijach,

Przedszkole we Włoszczowicach,

Odział Przedszkolny w Gartatowicach;

W poniższym pliku można zapoznać się z harmonogramem dowozów i odwozów dzieci.

Skip to content
Copy link