Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy – 21 lutego 2022

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 21 lutego 2022 roku (poniedziałek) w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach. Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 15.00. … Czytaj dalej Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy – 21 lutego 2022