Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy – 27 września 2021

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 27 września 2021 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej ( II piętro) Urzędu Gminy w Kijach. Obrady sesji rozpoczną … Czytaj dalej Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy – 27 września 2021