Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej relacji Włoszczowice-Gołuchów-Stawiany w m. Włoszczowice

Wykonawca

zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego

Termin realizacji

do końca grudnia 2021 roku

Koszt

ok. 360 tys. zł

Opis inwestycji:

Planowany jest remont drogi powiatowej na odcinku 780 metrów przy dotacji (80% z budżetu państwa – Fundusz Dróg Lokalnych 2021) oraz przy współfinansowaniu z Powiatem Pińczowskim. Pod warunkiem uzyskania dotacji.

Skip to content
Copy link