Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach

Powstanie jej sięga 1947 roku, kiedy to 28 października dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej.

Młodziutka placówka otrzymała niewielkie pomieszczenie w Szkole Podstawowej. Księgozbiór liczył 156 woluminów. Bibliotekarką była nauczycielka pani Halina Cebulowa.

W 1952 roku przeniesiono bibliotekę do maleńkiego pomieszczenia wynajętego u rolnika pana Stanisława Kwapisz teścia pani Nadziei Kwapiszowej, emerytowanej nauczycielki, która pod koniec 1957 objęła funkcję kierownika biblioteki. Księgozbiór w 1957 roku, a więc w 10 rocznicę utworzenia biblioteki wynosił 440 woluminów. W 1960 roku zostaje powołana Filia Biblioteczna w Stawianych- obecnie pracuje p. Zofia Kędra.

W 1962 roku GBP zostaje przeniesiona do budynku po byłej Szkole Podstawowej, otrzymuje pomieszczenie o pow. 40m2, w którym oprócz wypożyczalni urządzono kącik czytelniczy.

Pod koniec tegoż roku odchodzi z pracy pani N. Kwapiszowa, funkcję kierowniczki przejmuje pani Danuta Wójcik.

W 1965 roku GBP obejmuje opiekę nad nowo utworzoną Filią Biblioteczną w Czechowie. Kierowniczką nowo utworzonej Filii została pani Irena Wołczyk, która opiekę nad księgozbiorem otaczała przez 30 lat- obecnie pracuje p. Lucyna Mołdawa.

W 1985 roku kierowniczka gminnej biblioteki rozpoczęła pracę w szkolnej bibliotece.

Funkcję pani Danuty przejęła pani Maria Olesiak.

Placówką nadrzędną sprawującą opiekę instruktażowo-metodyczną był rejon biblioteczny w Pińczowie, którego reprezentantami na terenie gminy były Panie Maria Załoga, Barbara Kopania. Gminna Biblioteka często zmieniała swą siedzibę by wreszcie w 1993 roku znaleźć lokum w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Od marca 1993 r. biblioteka w pełni służy społeczeństwu. Biblioteka prowadzi działalność na rzecz środowiska, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Bardzo cenimy sobie współpracę z Zespołem Placówek Oświatowych funkcjonującym na terenie gminy. Obecnie nadzór merytoryczny zapewnia Wojewódzka Biblioteka Publiczna a w jej imieniu Pani Halina Kruszczak. Pani Halina dzieli się z nami wiedza i doświadczeniem. Życzliwe podejście władz samorządowych do problemów kultury w gminie pozwala bibliotece w pełni realizować swoje zadania.

W bibliotece gromadzi się także publikacje regionalne poświęcone historii naszego regionu i osób z nim związanych.

Biblioteka udostępnia dokumenty życia społecznego (plakaty, programy, wycinki prasowe) jako materiały źródłowe dotyczące naszej gminy. Cennym źródłem informacji o regionie są czasopisma społeczno-kulturalne, literackie, popularnonaukowe. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną oraz pracę kulturalno-oświatową z dziećmi i czytelnikiem dorosłym organizując prelekcję, wystawy, konkursy.

 

HISTORIA FILII BIBLIOTECZNEJ  W CZECHOWIE

Przed powstaniem biblioteki w Czechowie potrzeby czytelnicze realizował punkt biblioteczny założony przez Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Kijach, prowadzony przez Ob. Stefana Rynkę. W 1954 r. powstała Gromadzka Rada Narodowa w Czechowie.

W 1965 roku, na wniosek tutejszej ludności, byłego przewodniczącego Ob. Józefa Królikowskiego, oraz sekretarza gromadzkiego Ob. Stanisława Wójcika, powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Czechowie. Wniosek o powstaniu biblioteki został zatwierdzony przez Komisję Oświaty, w skład której wchodzili:

1. Ob. Marian Dąbek ? kierownik Szkoły Podstawowej w Umianowicach,

2. Ob. Janina Satława ? nauczycielka Szkoły Podstawowej w Czechowie,

3. Ob. Maria Stachurek ? sklepowa z Umianowic.

Na stanowisko kierownika biblioteki od dnia 1 kwietnia 1965 roku zatrudniono mieszkankę Czechowa, Ob. Irenę Wołczyk. Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z umową dla kierownika biblioteki przyznano w kwocie 750 zł. Umowa o lokal dla biblioteki została zawarta z Ob. Franciszkiem Woźniakiem - mieszkańcem wsi Czechów. Księgozbiór wraz ze sprzętem przewiózł Ob. Stanisław Szczepański z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pińczowie. Przed przystąpieniem do pracy kierowniczka biblioteki odbyła tygodniowe szkolenie z zakresu pracy w bibliotece, prowadzone przez instruktora PiMBP, w Pińczowie, Ob. Elżbietę Duraczyńską. Wypożyczenia i działalność kulturalną biblioteka rozpoczęła od 1 maja 1965 r. Księgozbiór wówczas liczył 320 książek. Kiedy księgozbiór liczył 750 książek, postanowiono założyć punkty biblioteczne we wsiach Umianowice, Hajdaszek, Janów.

        Mieszkańcy chętnie odwiedzali bibliotekę oraz chętnie korzystali z księgozbioru, jakim dysponowała placówka. W każdym kwartale księgozbiór wzrastał o 150 książek. Przeprowadzono różne formy pracy z czytelnikiem. Organizowano dyskusje nad książką, pogadanki na temat przeczytanych książek i inne.

W 1968 r. odbyło się otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Czechowie, w którym wydzielono miejsce dla biblioteki. W otwarciu placówki wzięły udział władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz społeczeństwo wsi. Na przebieg uroczystej imprezy złożyły się między innymi wstępy zespołu Powiatowego Domu Kultury w Pińczowie.

Pani Irena Wołczyk w Bibliotece Publicznej w Czechowie pracowała do 1990 r. Bardzo duży wkład jej pracy jest widoczny nie tylko w dokumentacji bibliotecznej. Jej praca z czytelnikiem pozostała w pamięci pokoleń, z którymi przyszło jej się zetknąć w latach swojej pracy. Z początkiem roku 1990 ma krótko pracę w tutejszej bibliotece podejmuje Pani Krystyna Łata, zamieszkała w Stawianach, która jednocześnie prowadzi Filię w Stawianach. Z powodu spraw rodzinnych pani Krystyna zmieniła miejsce zamieszkania i 1.X.1990 r. odeszła z pracy. Z tą datą pracę w bibliotece rozpoczęła pani Lucyna Mołdawa zamieszkała w Czechowie.

Biblioteka funkcjonuje do chwili obecnej, i zawiera 6373 księgozbiorów. Wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.  W bibliotece organizowane są rozmaite formy pracy z czytelnikiem. Biblioteka włącza się do akcji czytelniczych, zarówno wojewódzkich (Pomóżmy Dzieciom Szczęśliwie Spędzić Wakacje), jak i ogólnopolskich, m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom.

 

 HISTORIA FILII BIBLIOTECZNEJ W STAWIANACH

Gromadzka Biblioteka w Stawianach została powołana 11 listopada 1960 roku, decyzją Rady Gromadzkiej.

Lokum biblioteki znajdowało się w budynku prywatnym u Stanisławy Gajos, w pomieszczeniu o powierzchni 3 x 4,5 m. Księgozbiór liczył wtedy 533 woluminy, były to książki przekazane z biblioteki w Kijach i Pińczowie. Pierwszą bibliotekarką była Janina Wrzoskiewicz, która pracowała na tym stanowisku do 1966 r. ? wówczas powraca do pracy w szkole, a służbę w bibliotece podejmuje Maria Sternak (do r. 1969), następnie kolejno: Lidia Kasza (Brożek), Kazimiera Łata, Grażyna Krasa.

Od 15 października 1979 r. w bibliotece zostaje zatrudniona Zofia Kędra ? obecna bibliotekarka.

Placówka w tym czasie bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Rejon Bibliotekarzy w Pińczowie. W latach siedemdziesiątych zainteresowanie książką utrzymywało się na dość wysokim poziomie, w każdym domu rejestrowano dwie lub więcej osób systematycznie korzystających ze zbiorów biblioteki.

Księgozbiór ciągle zwiększał swe rozmiary i na koniec 1979 r. liczył 5737 woluminów. Biblioteka prowadziła 4 punkty biblioteczne: w Gartatowicach, Samostrzałowie, Woli Żydowskiej i Żydówku.

Wiosną 1980 państwo Borkowie wypowiadają lokum i biblioteka zostaje przeniesiona do Krystyny Pozłóto. Warunki lokalowe pozostają nadal niekorzystne, pomieszczenie jednak jest jaśniejsze i odrobinę większe. Biblioteka prowadzi wieczory bajek, połączone z wyświetlaniem przeźroczy, organizuje wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne z udziałem uczniów z miejscowej szkoły, czynnie współpracuje z OSP.

Od 1989 r. biblioteka otrzymuje nowe lokum po przedszkolu i mieszkaniach nauczycielskich w budynku należącym do Urzędu Gminy, gdzie funkcjonuje do dziś.

Aktualnie biblioteka podejmuje aktywną współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, ze społecznością lokalną, organizuje szereg imprez adresowanych do każdej grupy wiekowej.  Filia angażuje się w wojewódzkie i ogólnopolskie akcje czytelnicze, m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Pomóżmy Dzieciom Szczęśliwie Spędzić Wakacje; na co dzień podejmuje także formy pracy z czytelnikiem, realizowane ?na mniejszą skalę?. Obecnie księgozbiór liczy 5 972, biblioteka ma do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym. Od stycznia 2014 r. działa Dyskusyjny Klub Książki.