Jesteś tutaj: Start / Urząd Gminy / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Prośba o pomoc

19 lipca 2018

Nadia urodziła się 7 lipca 2009 roku w Kielcach. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce - niedowład kończyn dolnych. Diagnozę - po wielomiesięcznych badaniach w najlepszych Klinikach Dziecięcych w Polsce - postawiono dopiero w wieku 18 miesięcy. Od tamtej pory znajduje pod stałą opieką Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Specjalistycznych Klinik i Poradni w Łodzi, Katowicach, Poznaniu i Kielcach. Ze względu na towarzyszące tej chorobie dysfunkcje innych narządów jest systematycznie rehabilitowana, wyjeżdża na usprawniające turnusy rehabilitacyjne, przechodząc częste - obciążające jej organizm, badania i zabiegi inwazyjne.

Nadunia - świadoma swojej choroby - jest pogodną, radosną, uśmiechniętą, inteligentną i bardzo dobrze intelektualnie rozwiniętą dziewczynką. Obecnie z wielką radością i chęcią uczęszczać będzie do klasy trzeciej Szkoły Integracyjnej w Kielcach. Jej niepełnosprawność jest widoczna tylko wtedy gdy się porusza/ chodzik, lub dwa trójnogi/ a poruszać się może tylko dzięki wieloletniej, codziennej, wielogodzinnej - a co za tym idzie - bardzo kosztownej rehabilitacji prowadzonej przez wyspecjalizowanych terapeutów, rehabilitantów i...ostatnio z pomocą Norweskiego Innowalk'a - automatu do pionizacji, wymuszania napięć, nauki i stymulacji prawidłowego wzorca chodu, który ma przygotować dziecko do czekającej ją skomplikowanej operacji.

Zdaniem lekarzy z uznanej Paley Kliniki na Florydzie/USA/, którzy po konsultacjach w Polsce i postawieniu swojej diagnozy, jako jedyni podjęli się zoperowania Naduni - czego nie byli w stanie dokonać uznani Polscy lekarze skazując ją na wózek i całodobową pomoc osób trzecich - jest szansa na sprawność a co za tym idzie samodzielne funkcjonowanie i poruszanie się, ale wymaga to wielopoziomowych skomplikowanych operacji obu nóżek, w możliwie szybkim terminie.

Ten termin, oraz kwota które dosłownie „zwaliły nas z nóg” a nakreślone przez amerykańskich specjalistów to - Warszawa - ostatnia dekada sierpnia 2018 roku i...700 000 złotych

Szok minął, a my wiedząc że nie jesteśmy w stanie sami podołać tej zaistniałej sytuacji, którą musimy pokonać, kierowani nadzieją i wiarą w bezinteresowne podanie pomocniej dłoni uruchomiliśmy od 4 lipca aktywną zbiórkę funduszy, do której ośmielamy się zaprosić Państwa. Zwracamy się zatem do Was - „Ludzi Otwartych Serc” z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie finansowe, tego przywracającego sprawność zabiegu, który sprawi, że marzenia naszej Jedynej Małej Kruszyny zamienią się w rzeczywistość.

Każda kwota - nawet najmniejsza - będzie dla nas bezcenna, i będziemy za nią Państwu ogromnie wdzięczni.

Pragniemy nadmienić iż Nadia jest podopieczną Fundacji Dzieciom Wspólnota „Zdążyć z Pomocą" 01 685 Warszawa ul. Łomiańska 5 i to na konto Fundacji - 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 kierować prosimy wsparcie od Darczyńców z dopiskiem: 16760 Szostak Nadia Wiktoria - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Można również wesprzeć Nadusię wchodząc na stronę www.siepomaga.pl/nadiaszostak/ lub wysyłając sms na nr 72365 o treści S11391 Licząc na Państwa przyjazny odzew, otwartość serca i hojność, łączymy wyrazy szacunku

Beata i Arkadiusz Szostakowie

Zaproszenie do Konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi

12 lipca 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy w Kijach, Kije ul. Szkolna 19, 28-404 Kije lub drogą mailową  sekretarz@kije.pl do dnia 23 lipca 2018 roku  do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Weekend seniora w Chęcinach

5 lipca 2018

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo eklogiczne

2 lipca 2018

Dobry Start

29 czerwca 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kijach, informuje, że w związku z wejściem w życie programu „Dobry Start” wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia, na okres zasiłkowy 2018/2019 będą  przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach, ul. Szkolna 19/1:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu tj. po dniu 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej o: Dobry Start
Przejdź do - Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

28 czerwca 2018

W dniu 26 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Kije w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kijach przekazał przedstawicielom jednostek OSP Kije i OSP Włoszczowice  zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy defibrylator  Philips HeartStart Frx oraz  zestaw ratownictwa medycznego PSP R1  z opatrunkami Water Jel, deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera.
Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa Świętokrzyskiego do składania w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
Gmina Kije złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup m.in. defibrylatorów oraz zestawów medycznych PSP R1. W dniu 27 marca 2018 r. w Kielcach została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Kije zakupiła dwa nowoczesne defibrylatory  oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 za kwotę 23.760,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 23.522,40 zł, wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 237,60 zł.