Portal Informacyjny Gminy Kije

Zgłaszanie awarii internetu
tel. 41 357 24 92
W godz. od 9:00 do 16:00
INFORMACJA
Urząd Gminy w Kijach informuje, że od dnia 01.10.2015r. za bieżącą konserwację i usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DECO-THERM Adrian Dekiel, Dębno 40A, 26-006 Nowa Słupia. Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można zgłaszać na nr tel. 516 084 052

Strona główna

Aktualności

Przejdź do -

Informacja dla hodowców drobiu

23 listopada 2017

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Czytaj więcej o: Informacja dla hodowców drobiu

Konkurs na BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

22 listopada 2017
Przejdź do -

„Z filmoteki bezpieki. Afery PRL”

21 listopada 2017

Projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Afery PRL” Centrum Edukacyjne IPN "PRZYSTANEK HISTORIA"  21 listopada 2017 r., godz. 17.00 Kielce 21 listopada 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejna projekcja w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże, którym towarzyszy komentarz historyka.
„Z filmoteki bezpieki” to cykl, który powstał w oparciu o materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Potajemnie wykonane fotografie i filmy służyły inwigilacji społeczeństwa polskiego w okresie PRL, ale stanowiły tylko część znacznie większego arsenału możliwości wykorzystywanego przez resort bezpieczeństwa. Wiodącym tematem filmu są tym razem afery gospodarcze z okresu PRL, które bulwersowały ówczesne społeczeństwo. „Afery PRL” koncentrują się przede wszystkim na okolicznościach kilku najbardziej znanych malwersacji finansowych, których dokonano na wielką skalę pod płaszczykiem tajnych operacji służb specjalnych.
Wstęp na projekcję bezpłatny.

Czytaj więcej o: „Z filmoteki bezpieki. Afery PRL”

Osobowość Roku Gminy Kije – zgłoszenia

20 listopada 2017

Wójt Gminy Kije zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu:
OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY KIJE 2017      
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Osobowość Roku Gminy Kije 2017” w terminie do 4 grudnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w  Kijach (pokój 18)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kijach 28-404 Kije 16  z dopiskiem „ Osobowość Roku Gminy Kije 2017”.

Czytaj więcej o: Osobowość Roku Gminy Kije – zgłoszenia
Przejdź do -

Tablica ku czci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

17 listopada 2017

Z dumą informujemy, że wczoraj 16.11.2017 r. w kościele seminaryjnym pod wezwaniem św. Trójcy w Kielcach pobłogosławiono tablicę pamiątkową poświęconą naszemu wielkiemu rodakowi ks. prof. Józefowi Kudasiewiczowi. Akt pobłogosławienia tablicy poprzedziła Msza św., po której rektor seminarium ks. dr Paweł Tambor zaprosił uczestników na spotkanie w trakcie którego wspominano postać ks. Józefa. W uroczystościach wzięli udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego, kadra naukowa uczelni, rodzina oraz przyjaciele księdza profesora.
Wśród zaproszonych był również wójt Krzysztof Słonina.
W związku z piątą rocznicą śmierci wydawnictwo „Jedność” wydało dwie pozycje książkowe poświęcone ks. prof. J. Kudasiewiczowi. Książki od wczoraj są dostępne w naszej bibliotece.

Czytaj więcej o: Tablica ku czci ks. prof. Józefa Kudasiewicza
Przejdź do -

Informacja

15 listopada 2017

Uprzejmie informuje, że w terminie 6-20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalny ch ARiMR.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wobec powyższego proszę o poinformowanie poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolników o możliwości składania wniosków.


z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział infrastruktury i Rozwoju

Czytaj więcej o: Informacja