Portal Informacyjny Gminy Kije

Aktualności

Artykuły

Przejdź do - Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

23 listopada 2017

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Czytaj więcej o: Informacja dla hodowców drobiu
Przejdź do - Tablica ku czci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

Tablica ku czci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

17 listopada 2017

Z dumą informujemy, że wczoraj 16.11.2017 r. w kościele seminaryjnym pod wezwaniem św. Trójcy w Kielcach pobłogosławiono tablicę pamiątkową poświęconą naszemu wielkiemu rodakowi ks. prof. Józefowi Kudasiewiczowi. Akt pobłogosławienia tablicy poprzedziła Msza św., po której rektor seminarium ks. dr Paweł Tambor zaprosił uczestników na spotkanie w trakcie którego wspominano postać ks. Józefa. W uroczystościach wzięli udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego, kadra naukowa uczelni, rodzina oraz przyjaciele księdza profesora.
Wśród zaproszonych był również wójt Krzysztof Słonina.
W związku z piątą rocznicą śmierci wydawnictwo „Jedność” wydało dwie pozycje książkowe poświęcone ks. prof. J. Kudasiewiczowi. Książki od wczoraj są dostępne w naszej bibliotece.

Przejdź do - Informacja

Informacja

15 listopada 2017

Uprzejmie informuje, że w terminie 6-20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalny ch ARiMR.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wobec powyższego proszę o poinformowanie poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolników o możliwości składania wniosków.


z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział infrastruktury i Rozwoju

Przejdź do - „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”

„Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”

15 listopada 2017

Instytut Historii Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Archiwum Państwowe w Kielcach zapraszają na konferencję naukową „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń” - 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego daje okazję do podjęcia możliwości do  popularyzowania i poszerzania wiedzy na temat postaci Marszałka oraz jego wpływu na kolejne pokolenia Polaków. W zamyśle organizatorów konferencji postać Józefa Piłsudskiego stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad szeroko pojętą myślą polityczną i tradycją piłsudczykowską. Istotne jest zwłaszcza zobrazowanie wpływu środowisk skupionych wokół Marszałka Piłsudskiego oraz odwołujących się do ich tradycji na losy narodu polskiego w XX stuleciu.

 – 16 listopada 2017 r., godz. 10.00, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Warszawska 5, Kielce.

Czytaj więcej o: „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”

TARGI BEZPIECZNEJ PRACY ZA GRANICĄ

13 listopada 2017

Służba przygotowawcza

10 listopada 2017