Portal Informacyjny Gminy Kije

Aktualności

Artykuły

Agro-market24

13 lutego 2018

Uprzejmie informujemy o innowacyjnej giełdzie rolnej Agro-Market24. Jest to witryna internetowa skierowana do producentów rolnych. W Agro-Market24 rolnicy mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia rolnicze, sprawdzać ceny płodów rolnych i przede wszystkim znaleźć potencjalnych kupców na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Szeroki dostęp do klientów umożliwia sprzedaż w wyższych cenach niż dotychczas. Dodatkowo portal sadowniczo – rolniczy Agro-Market24 pomaga producentom rolnym zaoszczędzić czas i pieniądze na znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty.

Więcej informacji na stronie: www.agro-market24.eu

Przejdź do - Zawiadomienie

Zawiadomienie

12 lutego 2018

W związku z opracowywaniem: „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kije” zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Kije, że w miesiącu marcu 2018 r. przeprowadzona będzie kompleksowa inwentaryzacja nieruchomości pod względem wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury.
Inwentaryzacja wyrobów azbestowych obejmie przegląd całego terenu Gminy, polegający na lokalizacji wszystkich obiektów zawierających azbest, np. pokryć dachowych obiektów budowlanych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich  -  popularny „eternit”.
Osoby wykonujące prace będą posiadały identyfikatory oraz imienne upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy Kije.

Przejdź do - Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych.

Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych.

6 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W dniu 27 lutego 2018 r.  rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. Jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000 zł dotacji.
Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?
W ramach naboru dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wejściem na rynki zagraniczne działalności wnioskodawcy.

Czytaj więcej o: Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych.

Zaginiony

6 lutego 2018

Przejdź do - Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

30 stycznia 2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Czytaj więcej o: Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Przejdź do - ROLNICY-SADOWNICY

ROLNICY-SADOWNICY

18 stycznia 2018

Nabór powiadomień 19 stycznia 2018 r. W związku z EMBARGIEM  Rosyjskim
Tegoroczny nabór POWIADOMIEŃ o zamiarze wycofania produktów: JABŁKA, GRUSZKI,ŚLIWKI, BRZOSKWINIE, NEKTARYNY na bezpłatną dystrybucję/ inne przeznaczenie, będzie realizował
ŚWIETOKRZYSKI ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
Na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców  (Dz.U. UE L 170 z dnia 1 lipca 2017r., str.31)  Polsce zostały przyznane następujące limity na realizację dostaw
JABŁEK  i GRUSZEK – 75 565 ton
ŚLIWEK – 425 ton
BRZOSKWIŃ i NEKTARYNEK – 510 ton
Produkty będą mogły być wycofywane do uprawnionych odbiorców, którzy są wpisani do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych aktualnie prowadzonego przez Prezesa ARIMR.
-    Ostatecznymi konsumentami produktów wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji powinni być w szczególności osoby, których prawo do pomocy społecznej zostało uznane w prawie krajowym, czyli spełniające przesłanki do objęcia ich zakresem art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) oraz podopieczni szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich), zespołów szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, żłobków, przedszkoli, obozów, kolonii dla dzieci, domów dziecka, szpitali, domów spokojnej starości, domów opieki społecznej, zakładów i zespołów opieki zdrowotnej, zakładów karnych, aresztów śledczych itp.
-   Jakość, ilość produktów będzie poddawana kontroli w siedzibie odbiorcy lub w miejscu przechowywania  w gospodarstwie producenta przez właściwe ze względu na miejsce kontroli służby WIJHARS.
Wnioski o przyznanie wsparcia z tytułu przeprowadzenia wycofania z rynku produktu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Kielcach, po zrealizowaniu dostawy do dnia 31.07.2018r.