Portal Informacyjny Gminy Kije

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Artykuły

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości czechów (działka nr 473)

12 kwietnia 2018

PSZOK - dla Gminy Kije
Do  PSZOK-a  można przywozić niżej wymienione odpady:
•    Zużyte opony
•    Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.)
•    Gruz – odpady remontowo-budowlane
•    Ceramika łazienkowa
•    Popioły paleniskowe
•    Okna
•    Opakowania aerozolowe
•    Świetlówki
•    Opakowania po farbach, klejach itp.
•    Przeterminowane leki
•    Baterie i akumulatory
•    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    Odpady zielone
•    Tekstylia

    Prosimy   wrzucać   odpady   zgodnie    z   oznaczeniami   na     pojemnikach.
Zakazuje się przywożenia do PSZOK zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest, papę, smołę.  
                      
OBIEKT JEST MONITOROWANY

Przejdź do - Harmonogram wywozu odpadów 2018

Harmonogram wywozu odpadów 2018

8 stycznia 2018

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

23 czerwca 2017

(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)

Czytaj więcej o: Informacje dotyczące odpadów komunalnych
Przejdź do - Harmonogram wywozu odpadów 2017

Harmonogram wywozu odpadów 2017

2 stycznia 2017

Informacje Ogólne

12 stycznia 2016

Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.

W celu uszczelnienia gminnego systemu gospodarki odpadami, Rada Gminy   w Kijach Uchwałą Nr VI/72/15 z dnia 23 czerwca 2015r. postanowiła  o  przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości niezamieszkałych tj. zakładów pracy, przedsiębiorców,  placówek oświatowych itp.  położonych na terenie Gminy Kije, na których powstają odpady komunalne.

Czytaj więcej o: Informacje Ogólne

Zasady segregacji śmieci w Gminie Kije

4 marca 2016