Portal Informacyjny Gminy Kije

Ogłoszenie wyników konkursu na logo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije

15 maja 2018

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Komisja Konkursowa dokonała oceny prac konkursowych w odniesieniu do kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu na zaprojektowanie znaku graficznego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy w Kijach. Na konkurs wpłynęły 3 prace.

Decyzją Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru logo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije w ogłoszonym konkursie jest przyznanie nagrody głównej Pani Marcie Gajdzie z gminy Złota.

W opinii Komisji Konkursowej spośród wszystkich zgłoszonych propozycji, praca Pani Marty Gajdy najlepiej spełniła wszystkie wymienione w Regulaminie Konkursowym kryteria, w pełni oddaje charakter Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije, jest czytelna i funkcjonalna.