Portal Informacyjny Gminy Kije

Program Stypendiów Pomostowych

10 maja 2018

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów.
Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Pliki do pobrania