Portal Informacyjny Gminy Kije

Urząd Gminy w Kijach ogłasza

5 kwietnia 2018

nabór wniosków dla osób fizycznych zainteresowanych utylizacją azbestu w 2018 roku.

 Wnioski  należy składać do dnia 13 kwietnia 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Kijach pokój nr 12. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kijach pokój nr 12 oraz na stronie internetowej www.kije.pl

- we wniosku należy prawidłowo wskazać ilość  m2  wyrobów azbestowych  nie zaniżając ilości

- prognozowana wysokość dofinansowania do usunięcia wyrobów azbestowych wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych.  Pozostałe  koszty ponosi właściciel nieruchomości.

- zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach. 

- usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych zajmie się firma wybrana przez Gminę w drodze rozpoznania rynku. Po wyborze firmy zawarte zostaną umowy  z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania azbestu.

 Uwaga ! Nie udziela się dofinansowania do zakupu nowego pokrycia dachowego.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie