Portal Informacyjny Gminy Kije

Informacja

8 listopada 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije informuje, że termin składania prac w konkursie na logo stowarzyszenia zostaje przedłużony do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15:30.
Pozostałe zapisy regulaminu konkursu pozostają bez zmian.