Portal Informacyjny Gminy Kije

Konkurs na logo SRGK

3 października 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije ogłasza konkurs na projekt logo Stowarzyszenia. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 22.10.2017 r. decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata. Szczególy w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania