Portal Informacyjny Gminy Kije

Ekorozwój Ponidzia - Instalacja lamp solarnych w gminie Kije

29 lutego 2016

Gmina Kije zrealizowała przedsięwzięcie pn. "Ekorozwój Ponidzia - Instalacja lamp solarnych w gminie Kije" współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green investment scheme) cześć 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano oświetlenie uliczne: zamontowano 481 szt. opraw oświetleniowych typu LED (w tym 291 sztuk o mocy 96 W, 190 sztuk o mocy 56 W) oraz 129 sztuk lamp hybrydowych o mocy jednostkowej 56 W. Energooszczędne i proekologiczne oświetlenie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Koszt przedsięwzięcia 3147661,25 zł , w tym 45 % (1416 447,56 zł) dofinansowania w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie