Jesteś tutaj: Start / Strona Główna / WFOŚIGW

WFOŚIGW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 września 2016

W 2018 r. Gmina Kije zrealizowała następujące zadania:
1)    „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kije”, współfinasowane ze  środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6.393,17  zł.
2)    Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku użyteczności publicznej w miejscowości  Włoszczowice gmina Kije” ”, współfinasowane ze  środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 2430,00 zł.

 


W 2017 r. Gmina Kije zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kije”, którego całkowity koszt wyniósł  7958,30 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 2.785,41 zł oraz ze środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.979,15 zł.

 


 

Gmina Kije informuje, że w dniu 10.05.2017 r. Rada Gminy w Kijach  podjęła Uchwałę Nr XXVI/226/17 w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kije”.
Przedmiotowy Plan został opracowany przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z Umową dotacji nr  377/16  z dnia 27.10.2016 r.
Na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kije” Gmina Kije uzyskała dofinansowanie   w formie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości  18.204,00 zł, stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych.


 

Gmina Kije zakończyła realizację "Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Kije".

Program był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w wysokości 13.500,00 zł.

Program polegał m.in. na przeprowadzeniu konkursów o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla uczniów placówek oświatowych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy Kije:

I. Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych: butelek szklanych, butelek PET, opakowań kartonowych (np. po napojach, sokach) dla szkół podstawowych i gimnazjum.

II. Konkurs na zbiórkę butelek szklanych, butelek PET, opakowań kartonowych (np. po napojach, sokach) dla wszystkich mieszkańców gminy

III. Konkurs plastyczny na plakat o tematyce selektywnej zbiórki odpadów dla szkół podstawowych i gimnazjum


 

 PROJEKT EDUKACYJNY REAlIZOWANY NA TERENIE PONIDZIA PODNOSZĄCY ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW REGIONU

 


 

1. Wartość projektu: 6700,00 zł

2. Dotacja WLOŚiGW w Kielcach: 4610,00 zł

3. Działania:

- Organizacja konkursu wiedzy o możliwościach wykorzystania ziół i roślin dziko rosnących dla uczniów gimnazjum z terenu Ponidzia

 Konkurs

 

 

- Przeprowadzenie warsztatu o tematyce ekologicznej:  Edukacyjna wartość przyrody, historyczne i przyrodnicze dziedzictwo, zioła i rośliny dziko rosnące w żywieniu skierowanych do mieszkańców Ponidzia

 - Doposażenie sali edukacyjnej zlokalizowanej w SIK Kasztelania w szklane gabloty wystawiennicze - 10 szt.

 


 

WYSTAWA PRAC WYKONANYCH W RAMACH III EDYCJI KONKURSU "COŚ Z NICZEGO - MOJA ZABAWKA EKOLOGICZNA" 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie