Paragedon

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 sierpnia 2018

"Paragedon" - II Festiwal aktywności fizycznej, to cykl imprez kulturalno - sportowych do osób niepełnosprawnych z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego, który odbędzie na terenie Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach w dniu 22 września 2018 roku wgodz. 8:00-16:00. Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji nie tylko dla zawodników jak również dla kibiców, którzy w tym dniu przybędą na stadion. W ramach organizowanego przez nas projektu uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach.

W tym dniu odbędą się również konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności, z którą zmaga się rzesza osób w województwie, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.
Planowaną przez nas inicjatywę chcielibyśmy poprzedzić cyklem aktywności sportowych zorganizowanych w powiatach województwa świętokrzyskiego angażując zachęcając wszystkich mieszkańców a w szczególności tych, którzy zamieszkują pobliskie sołectwa i na co dzień mają mniejszy dostęp i możliwość udziału w inicjatywach mających na celu ich aktywizację.
Głównym celem „Paragedon" - II Festiwalu aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnością, kreowanie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych społecznie, odkrywanie zamiłowania do doskonalenia się w różnych formach aktywności ruchowej, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi oraz przywracanie ich do życia społecznego.
Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce natomiast patronat medialny redakcja „Echa Dnia".