Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 czerwca 2018

W dniu 26 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Kije w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kijach przekazał przedstawicielom jednostek OSP Kije i OSP Włoszczowice  zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy defibrylator  Philips HeartStart Frx oraz  zestaw ratownictwa medycznego PSP R1  z opatrunkami Water Jel, deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera.
Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa Świętokrzyskiego do składania w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
Gmina Kije złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup m.in. defibrylatorów oraz zestawów medycznych PSP R1. W dniu 27 marca 2018 r. w Kielcach została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Kije zakupiła dwa nowoczesne defibrylatory  oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 za kwotę 23.760,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 23.522,40 zł, wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 237,60 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie