Informacja dla rolników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 czerwca 2018

W związku z zaliczeniem województwa świętokrzyskiego do obszarów zagrożonych suszą, gminna komisja przystąpi do oszacowania strat w uprawach rolnych.
Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód  do Urzędu Gminy w Kijach w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
We wniosku  w pozycji szkody powstałe w uprawach  rolnych należy wpisać rodzaj rośliny, numer działki i  powierzchnię uprawy, procent start. Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta również powinni wpisać je we wniosku.
Wnioski muszą być zgodne  z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.
Oszacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się jeszcze na polu (nie zebrane).
Do wniosku  o oszacowanie strat należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie  za 2018 r.  
W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej należy załączyć do wniosku kopie zgłoszeń zwierząt do ARiMR.
Aktualnie przewidywane formy pomocy dla poszkodowanych: pomoc w spłacie kredytów, pomoc w odtworzeniu produkcji – niskooprocentowane kredyty ulgi w składkach KRUS, pomoc w spłacie czynszów dzierżawnych dla rolników, którzy dzierżawią grunty od Skarbu Państwa.