Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości czechów (działka nr 473)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 kwietnia 2018

PSZOK - dla Gminy Kije
Do  PSZOK-a  można przywozić niżej wymienione odpady:
•    Zużyte opony
•    Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.)
•    Gruz – odpady remontowo-budowlane
•    Ceramika łazienkowa
•    Popioły paleniskowe
•    Okna
•    Opakowania aerozolowe
•    Świetlówki
•    Opakowania po farbach, klejach itp.
•    Przeterminowane leki
•    Baterie i akumulatory
•    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    Odpady zielone
•    Tekstylia

    Prosimy   wrzucać   odpady   zgodnie    z   oznaczeniami   na     pojemnikach.
Zakazuje się przywożenia do PSZOK zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest, papę, smołę.  
                      
OBIEKT JEST MONITOROWANY