„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 marca 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie uprzejmie informuje, iż w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi w 2018 roku XVI Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs będzie przebiegać pod „Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku 100-Iecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Podczas przebiegu etapu regionalnego, który trwa do 25 maja, osobą koordynującą konkurs w Placówce Terenowej KRUS w Pińczowie jest Pani Agata Materek - teł. 413582410. Gospodarstwo należy zgłosić do KRUS PT w Pińczowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie