Kursy z zakresu zawodów ginących

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 marca 2018

                                                                                                                                                                            

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pińczowie
zaprasza
•    młodzież bezrobotną, poszukującą pracy do 25 roku życia
•    młodzież uczącą się w wieku 18-25 lat, chcącą uzupełnić swoje kwalifikacje
•    absolwentów OHP
•    uczestników OHP (którzy kończą edukację i uzyskają kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2018 roku)
na Kursy z zakresu zawodów ginących realizowane w ECKIW w Roskoszy

DO WYBORU jeden zawód ginący:
-    kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne- dla osób posiadających zawód ślusarz
-    renowacja mebli, kołodziej, bednarz- dla osób posiadających zawód stolarz
-    brukarz, kamieniarz- dla osób posiadających zawód murarz/tynkarz/ monter zabudowy i robót wykończeniowych
-    zdun- dla osób posiadających zawód murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych
-    cukiernik-  dla osób posiadających zawód kucharz i zawody pokrewne
-    piekarz wg. tradycyjnych receptur- dla osób posiadających zawód kucharz i zawody pokrewne
-    wędliniarz, masarz – dla osób posiadających zawód kucharz i zawody pokrewne
-    tkacz, krawiec- dla osób posiadających zawód krawiec
-    dekarz, strzecharz, gonciarz - dla osób posiadających zawód dekarz

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu do Roskoszy, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, certyfikat po ukończeniu kursu.

Kurs kończy się egzaminem. Kurs trwa 12 dni.  Turnusy: dla osób uczących się: lipiec-wrzesień; bezrobotni: marzec-czerwiec  lub   wrzesień-październik

Szczegóły i zapisy: MCK OHP  Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40,
Tel. 41 376 60 78, e-mail: mck.pinczow@ohp.pl