Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 grudnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach  przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu w dniu:
19 grudnia 2017 od godz. 11.00
Miejsce odbioru żywności:
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach