Osobowość Roku Gminy Kije – zgłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 listopada 2017

Wójt Gminy Kije zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu:
OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY KIJE 2017      
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Osobowość Roku Gminy Kije 2017” w terminie do 4 grudnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w  Kijach (pokój 18)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kijach 28-404 Kije 16  z dopiskiem „ Osobowość Roku Gminy Kije 2017”.

Pliki do pobrania