Informacje Ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 stycznia 2016

Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.

W celu uszczelnienia gminnego systemu gospodarki odpadami, Rada Gminy   w Kijach Uchwałą Nr VI/72/15 z dnia 23 czerwca 2015r. postanowiła  o  przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości niezamieszkałych tj. zakładów pracy, przedsiębiorców,  placówek oświatowych itp.  położonych na terenie Gminy Kije, na których powstają odpady komunalne.

Nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte gminnym systemem odbioru odpadów najpóźniej  od 01.01.2016 r., w związku z czym przypominamy o konieczności rozwiązania  dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady z zachowaniem okresu wypowiedzenia zapisanego w umowie, aby od 01.01.2016 r. nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości płacąc Gminie i firmie.

Wzór deklaracji znajduje się w Uchwale Nr VI/76/15 Rady Gminy w Kijach  z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Kijach w terminie do 15 września 2015 roku.

Poniżej znajdują się aktualne Uchwały Rady Gminy w Kijach  z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczące  zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kije, na których powstają odpady komunalne.pdf

UCHWAŁA NR VI/73/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije?.pdf

UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów konuinainych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucliomości położonycli na terenie Gminy Kije.pdf

UCHWAŁA NR VI/77/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR XVII/167/16 RADY GMINY W KIJACH z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.pdf

UCHWAŁA NR XXXI/246/17 RADY GMINY W KIJACH z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.

UCHWAŁA NR XXXI/247/17 RADY GMINY W KIJACH z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi